Čo je Frontrunners?

Čo je Frontrunners?

"Frontrunners" je medzinárodný vzdelávací program zameraný na rozvíjanie vodcovských schopností a zručností pre vedenie projektov u Nepočujúcej mládeže. Ambíciou je pokúsiť sa o to, aby každý účastník získal schopnosti a zručnosti potrebné pri zvládaní riešenia aktuálnych problémov v komunite Nepočujúcich, aby vedel nachádzať čo najvhodnejšie spôsoby riešenia rôznych problémových situácií.

Účastníkmi Frontrunnersu sú 18 až 30-roční Nepočujúci z celého sveta. Všetci z nich majú vlastné predstavy tomto programe a ciele, ktoré by chceli dosiahnuť. Frontrunners im dáva príležitosť zlepšiť podmienky v ich krajine alebo v iných štátoch.

Hlavným cieľom Frontrunnersu je zlepšiť svet.

Frontrunners 2007 je už tretie školenie. Prvé (2005) a druhé (2006) prebiehali len počas 4 mesiacov. Tohtoročné školenie je predĺžené na 8 mesiacov. Je rozdelené na 3 periódy. V prvej perióde účastníci získajú koncept Frontrunnersu, ktorého hlavnou témou je vedenie a projektové riadenie, a niekoľko ďalších tém týkajúcich sa identity, psychológie, sociológie, politiky, kultúry, jazyka a minority Nepočujúcich. Do toho patria témy ako Audism, Fundraising, Deafhood, rozvojové krajiny atď.

Po získaní poznatkov z 1. časti školenia budú účastníci v druhej časti školenia tvoriť vlastné projekty. Tieto projekty môžu byť riadené u každého z nich doma alebo v iných štátoch. V tretej, záverečnej časti sa po aplikácii projektov v praxi uskutoční analýza, výmena poznatkov a skúseností s cieľom spoznať slabiny a silné stránky našej praxe a ohodnotiť či sa projekt vydaril a ako ho možno zlepšiť.

Všetci si prajeme, aby sa program Frontrunners 3 užitočne naplnil. Aj vy môžete byť pri tom, pretože máme webovú stránku, na ktorej budeme každý týždeň aktualizovať správy o tom, čo sme sa učili a podobne. Takže, sledujte nás!

Navigation

Problems?