Hva er Frontrunners?

Hva er Frontrunners?

"Frontrunners" er et internasjonalt treningsprogram om lederskap for unge døve, og har fokus på prosjektledelse. Ambisjonen er å sette hver av oss i stand til å gjøre forholdene bedre for døve.

Deltakere i Frontrunners kommer fra hele verden, og tilhører aldersgruppen 18-30 år. Alle har egne intensjoner i dette programmet. Vi kan som individer forbedre kampanjer for døvesaker i våre egne land og rundt om i verden. Formålet til Frontrunners er å forandre verden.

I år holder Frontrunners det tredje kurset. De to foregående kursene (2005 og 2006) ble gjennomført med kun et fire måneders opplegg.

Vårt program i Frontrunners har blitt utvidet til åtte måneder, og er delt opp i tre perioder.

I den første perioden skal deltakerne lære hva konseptet Frontrunners er. Det omfatter hovedemnet Lederskap og Prosjektsledelse, og andre temaer som identitet, psykologi, sosiologi, politikk, kultur, språk og minoritet. De sistnevnte temaer har også underordnede emner som blant annet audisme, pengeinnsamling, deafhood, myndighet, utviklingsland og osv.

Det vi har lært, vil bli satt ut i praksis i den andre perioden. Våre egne prosjekter kan bli utført enten i eget land eller andre, hele verden er arbeidsfeltet vårt.

I den siste perioden vender vi tilbake fra våre respektive prosjekter. Temaet i den fasen er å erkjenne svakheter, styrker og evaluere hvert punkt i våre arbeidserfaringer fra den andre perioden.

Vi håper at programmet har stor og god effekt på oss. Følg med! Hvorfor? Fordi vi vil oppdatere websiden med rapporter ukentlig. Så, vær med oss videre!

Navigation

Problems?