Τι είναι Frontrunners?

Τι είναι Frontrunners?

Frontrunners είναι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα ηγεσίας νεολαίας κωφών εστιάζοντας πάνω στο διεθνές πρόγραμμα διοίκησης. Η φιλοδοξία είναι να καταβληθεί η προσπάθεια τέτοια ώστε το κάθε άτομο να έχει την δυνατότητα να καταστήσει τις συνθήκες καλύτερες για την κοινότητα κωφών.

Οι συμμετέχοντες στο Frontrunners, ηλικίας 18 έως 30, προέρχονται από ολόκληρο τον κόσμο. Ο καθένας έχει τις δικές του προσδοκίες πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Ως ομάδα έχουμε έναν σκοπό ο οποίος είναι η υποστήριξη εκστρατειών σχετικών με τις αιτίες προβλημάτων για τους κωφούς στην χώρα μας και παγκοσμίως. Ο βασικός στόχος των Frontrunners είναι να αλλάξουν τον κόσμο!!

Φέτος το 2007 είναι το τρίτο κατά σειρά πρόγραμμα μαθημάτων. Το πρώτο (το 2005) και το δεύτερο (το 2006) πραγματοποιήθηκαν για 4 μήνες. Το πρόγραμμα μας φέτος έχει επεκταθεί στους 8 μήνες. Είναι διαιρεμένο σε 3 διαφορετικές περιόδους.

Στην πρώτη περίοδο οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις βασικές έννοιες των Frontrunners οι οποίες είναι –η ηγεσία και η διοίκηση προγραμμάτων- και για άλλα διάφορα θέματα σχετικά με την ταυτότητα, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την πολιτική, τον πολιτισμό, την γλώσσα και την μειονότητα. Τα δευτερεύοντα θέματα είναι η χρηματοδότηση, audism, deafhood, η ενδυνάμωση, οι αναπτυσσόμενες χώρες, κλπ.

Οι βασικές έννοιες θα τεθούν σε εφαρμογή στην 2η περίοδο. Στην οποία έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε δικές μας εργασίες στην χώρα μας ή και σε άλλη χώρα. Στην τελευταία περίοδο, επιστρέφουμε πίσω από τις εργασίες μας. Οι βασικές έννοιες σε αυτή την περίοδο είναι να αναγνωριστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εργασιών μας από την 2η περίοδο. Επίσης και η αξιολόγηση του κάθε στοιχείου.

Ελπίζουμε το πρόγραμμα αυτό να ασκήσει μεγάλη επίδραση σε μας. Γιατί; Θα ενημερώνουμε τις αναφορές μας κάθε βδομάδα στην ιστοσελίδα αυτή. Έτσι... μείνετε συντονισμένοι!!

Navigation

Problems?