Wat is Frontrunners?

Wat is Frontrunners?

"Frontrunners" is een Doof internationaal jeugd leiderschaptrainingsprogramma met focus op internationaal project management. De ambitie is dat elk individu de mogelijkheid heeft om de omstandigheden voor de Dove gemeenschap te verbeteren.

De deelnemers van Frontrunners komen van over de hele wereld, hun leeftijd ligt tussen 18 en 30 jaar. Zij hebben allen hun eigen doel in dit programma. We hebben allen als individu de mogelijkheid om betere campagnes te voeren voor Dove doeleinden, in ons eigen land en wereldwijd. Het algemene doel van Frontrunners is de wereld veranderen.

Deze Frontrunners 2007 is de derde cursus. De eerste (in 2005) en de tweede (in 2006) liepen slechts over 4 maanden.

Ons Frontrunners programma is dit jaar naar 8 maanden uitgebreid. Het is in drie perioden onderverdeeld.

In de eerst periode leren de deelnemers over het concept van Fontrunners, wat het hoofdthema is - leiderschap en project management -, en over verschillende andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan identiteit, psychologie, sociologie, politiek, cultuur, taal, en minderheid. De onderliggende thema's zijn audisme, fondsverwerving, Deafhood, empowerment, ontwikkelingslanden, enz.

Dit hoofdthema zal in praktijk gebracht worden in de tweede periode. We zullen ons eigen project ontwikkelen. Dit kan zowel in eigen land als eender welk ander land.

In de laatste periode komen we, na onze projecten, terug samen. In deze fase is het belangrijkste thema de zwakheden en sterke punten te herkennen van onze werkervaringen in de tweede periode. We zullen elk item evalueren.

We hopen dat het programma een impact op ons zal hebben. Volg ons! Waarom? We zullen onze verslagen elke week updaten op deze website. Dus, let op!

Navigation

Problems?